nedeľa 11. februára 2018

Starostlivosť o vtáctvo v zime

Ptáci Obrázky 5

Zima je ročné obdobie, ktoré si vyžaduje starostlivosť o zvieratká. Tretiaci sa tiež oboznámili prostredníctvom prezentácie, ako sa treba v zimnom období starať o vtáctvo. Dozvedeli sa, ktoré vtáky u nás prezimujú, ako ich treba prikŕmovať, mali možnosť vypočuť si ich spev.
Získané poznatky si deti mohli overiť prostredníctvom vedomostného kvízu. A takto sme súťažili...

1. miesto: trieda Mimoni


2. miesto: trieda Mačiatková Pá a Pí


3. miesto: trieda Máša a medveď


4. miesto: trieda Trpaslíková


Pripravili: p. vych. R. Suňaiová, J. Hegedusová, H. Pindiaková

štvrtok 1. februára 2018

Trieda Janka HraškaS deťmi sme na začiatku nového roka po príchode do ŠKD preberali starostlivosť o zvieratá v zime so zameraním na vtáky. Pri tejto téme sme sa zdržali a vyrábali sme z papiera búdky pre vtáčiky.
Deti pri činnosti pracovali s temperovými farbami, kde si najprv spravili pozadie dopredu určenou technikou, vystrihli dopredu pripravený materiál a spoločne sme naliepali.

Neskôr sme na výkres formátu A3 kreslili búdky, deti mohli pracovať podľa svojej fantázie.
V polovici januára sme si spravili v ŠKD kvíz zo slovenského jazyka hravou formou. Kvíz obsahoval 10 otázok. Deťom som ich kvízy vyhodnotila a odmenila prvé tri miesta sladkou odmenou.
1.miesto: Sofia Uhrinová, 2.C
2.miesto: Dominika Nagyová 2.B
3.miesto: Matúš Rapčan 2.B

V ŠKD sme sa ďalej venovali zimným športom a zimným radovánkam v zime. Deti pospomínali svoje zážitky a ich obľúbené činnosti v zime. Pri vďačnej téme sme s deťmi pracovali s farbami a deti vyrobili práce s ich zimnými radovánkami.
 Na konci januára sme sa presunuli do telocvične, kde sme mali JANUÁROVÝ TRIATLON.
Detičky boli rozdelené na polovicu a mali dopredu pripravené 3 súťaže. Po dokončení súťaži sme si zahrali hry: horúci zemiak, vybíjanú v kruhu. Deti si skúsili hod do basketbalového koša- mali 3 pokusy, podarilo sa takmer všetkým.

 


                                                             Pripravila: S. Nosáľová

pondelok 1. januára 2018


Starý rok sa nám pomaly končí, ale nie je to koniec, ale začiatok niečoho nového. Vezmite si z neho všetky krásne zážitky a skúsenosti, ktoré ste zažili so svojimi blízkymi a preneste si túto nádhernú atmosféru do nasledujúcich mesiacov.
želá kolektív vychovávateliek

streda 20. decembra 2017

Vianočná besiedka

Dňa 20. decembra 2017 sme pripravili pre rodičov VIANOČNÚ BESIEDKU.
Deti spolu s pani vychovávateľkami pripravili prekrásny program na tému:
Vianočná rozprávka.

V programe vystúpili deti zo spevokolu pod vedením p. uč. Mgr. S. Langovej, Anjel a čert, čerti, Perinbaba, tanečníci, deti zaspievali vianočné piesne a nechýbali aj koledníci. Na záver vystúpili aj pani vychovávateľky, ktoré si pripravili Mikulášsky tanec. Zároveň sa chceme poďakovať deťom, že zvládli svoje vystúpenie na jednotku, za čo hovoril ich úsmev na tvári. Poďakovanie patrí aj rodičom, že si našli čas a prišli vo veľkom počte pozrieť svoje ratolesti a povzbudiť ich.
Fotky si môžete pozrieť na stránke školy.
Na záver Vám chceme popriať 
VESELÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV V KRUHU RODINY.

program pripravili všetky pani vychovávateľky