sobota 9. decembra 2017

Dobre vedieť

Podnikateľ, Kreslené, Školenia

Naši tretiačikovia sa stretli v triede Mimoni, aby si zasúťažili v zábavnom kvíze DOBRE VEDIEŤ. Pre deti boli pripravené otázky z nasledovnými témami: Vesmír, Príroda, Naše Slovensko a Zvieratá.

Každá skupina si vyberala otázky s danými témami a pri odpovedi mali na výber niekoľko možností. Za každú správnu odpoveď získala skupina symbolických 100 eur. Mohlo sa teda začať súťažiť.

3. miesto: trieda Pá a Pí mačiatkova


2. miesto: trieda Mimoni


1. miesto: trieda Máša a madveď


Všetkým súťažiacim blahoželáme!

Blog: Henrieta Pindiaková
utorok 21. novembra 2017

Svetový deň pozdravov v triedach Janka Hraška v Slniečkovej triede

Svetový deň pozdravov 
Sviatok vznikol pred 41 rokmi v roku 1973. Založili ho bratia McCormackovci, vtedy zakladatelia WHD ( World Hello Day). 

Od roku 1973 sa Svetový deň pozdravov dodržuje približne v 180 krajinách sveta. 


Dňa 21.11. sa triedy druhého ročníka stretli v triede Slniečkovej.

Pripravili sme pre deti prezentáciu o Svetovom dni pozdravov, v ktorej sme sa dozvedeli kedy a ako vznikol sviatok a kto ho založil. Povedali sme si čo by mali ľudia v tento deň robiť a čo v tento deň môžu urobiť deti. S deťmi sme si povedali ako sa môžu spojiť napríklad s rodinou, s ktorou nie sme v osobnom kontakte.
Vysvetlili sme si čo je pozdrav a čo znamená. Deti mali možnosť na vlastné vyjadrenie a ich skúsenosti, kedy sa im niekto neodzdravil a ako sa za tým cítili alebo naopak kedy sa oni zámerne nepozdravili.
Na záver prezentácie sme si prečítali pozdravy v cudzích jazykoch.
 Aktívne sa do diskusie zapájali všetky deti.

Po prezentácií sme deti rozdelili do skupín a rozdali sme im pracovné listy. Pracovné listy boli o pozdravoch, správnom predstavovaní sa, nápisoch a o tykaní a vykaní. 
Deti na pracovných listoch pracovali spoločne.                                                                          
Po vypracovaní pracovných listoch sme deťom ich listy obodovali a vyhodnotili. Spoločne v triede sme vyhodnotili miesta, na ktorých sa deti umiestnili. Každé dieťa bolo odmenené diplomom a sladkou odmenou. Prvé tri miesta dostali balík cukríkov, ktoré si deti rozdelili medzi sebou.  blog a text pripravila: S.Nosáľová, foto A.Vrábeľová


nedeľa 19. novembra 2017

Trieda Janka Hraška

Naša jesenná výzdoba v triede Janka HraškaS deťmi sme vyrábali dáždniky na výzdobu našej triedy. Deti pri maľovaní používali temperové farby, pracovali podľa vlastnej fantázie.

Pre deti som pripravila KVÍZ O SLUŠNOM SPRÁVANÍ, ktorý sme si spoločne urobili v triede. Detí som sa pýtala dopredu pripravené otázky, ich úlohou bolo správne odpovedať a odpoveď odôvodniť.
Po zodpovedaní všetkých otázok deti vytvorili skupiny, kde bolo ich úlohou na výkres spoločne nakresliť slušné správanie sa v škole, doma,...


Deti v triede Janka Hraška vyrábali žalude. Deti dostali maketu, ich úlohou bolo obkresliť, vystrihnúť. Pri maľovaní sme používali temperové farby. Ich úlohou bolo žalude maľovať rôznymi technikami, pri maľovaní sme miešali farby a pozorovali, ako nám z rôznych farieb vzniknú typické farby pre žalude.


                                                            pripravila: S.Nosáľová